* * *

Zajęcia

* * *

Treningi Capoeira w Rzeszowie

Poniedziałek: 16:00 do 20:30
Wtorek: Samba/Fitness 18:00-19:00
Środa: 16:00 do 20:30
Czwartek: Samba/Fitness 18:00-19:00

Koszt zajęć: 120 zł/m-c

Wszystkie zajęcia odbywają się w naszej sali przy ul. Podwisłocze 6/27

Wpłaty gotówką, płatne do 10-tego każdego miesiąca.
Proszę o terminowe regulowanie opłat.
Za każdy dzień zwłoki naliczane będzie 10 zł.